Polityka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Sklepu internetowego
www.tkanstyl-pasmanteria.pl


Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 r., obowiązywać zacznie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie zwane „RODO”), co powoduje konieczność dostosowania Regulaminu naszego sklepu internetowego oraz polityki prywatności, do wymogów płynących z tego aktu prawnego. Dlatego też od 25 maja 2018 r., zmianie ulegną niektóre postanowienia Regulaminu sklepu internetowego i polityki prywatności. Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie zmiany dokonywane przez nas w treści Regulaminu i polityki prywatności, mają na celu zapewnienie naszym Klientom najwyższej jakości świadczonych przez nas usług oraz zapewnienie ochrony danych osobowych odpowiadającym europejskim standardom.
Z związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią poniższych informacji.


I. Dane osobowe.

1) Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, które przetwarzane są przez sklep internetowy dostępny pod adresem www.tkanstyl-pasmanteria.pl, jest Hanna Zalewska działająca pod firmą: Hanna Zalewska „Tkanstyl”, ul. Międzyrzecka 30, 21-400 Łuków, NIP: 8251100631; REGON: 060410978; e-mail: zamowienia@tkanstyl-pasmanteria.pl, kontakt@tkanstyl-pasmanteria.pl; telefon: 500494353 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2) Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3) Podstawa przetwarzania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora sklepu internetowego:
a) wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, złożona np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej naszego sklepu;

Przykładem takiej sytuacji jest Państwa zgoda na świadczenie usług marketingowych (np. przesyłanie informacji o promocjach, ofertach itp.) przez nasz sklep, czy też przez naszych zaufanych partnerów – taka zgoda jest dobrowolna, a jeśli Państwo jej udzielą, w każdym czasie można ją odwołać;

b) przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych wymienionych w Regulaminie sklepu z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia odpowiednich działań, np. w wyniku wyraźnej prośby naszego Klienta; Regulamin naszego sklepu jest wzorcem umownym, który Państwo akceptujecie, chcą dokonywać zakupów w naszym sklepie, czy też korzystać z usług elektronicznych;

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – chodzi tutaj o sytuacje podjęcia czynności sprawdzających, czy np. dane przechowywane w naszym systemie informatycznym są należycie zabezpieczone i czy osoby trzecie w sposób nieuprawniony nie podjęły prób ingerencji w te dane.

4) Cel przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celach zawierania i realizacji z Klientami Umów Sprzedaży, w celu korzystania przez Usługobiorców z usług dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, a także w celach określonych w § 6 Regulaminu. Zakres niezbędnych danych do zawarcia danej umowy określa Regulamin oraz aktualne informacje na stronie Sklepu Internetowego.

5) Czas w jakim dane są przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia ku temu podstawy do ich przetwarzania. Powyższe oznacza, że w przypadku udzielenia przez Państwa zgody, uprawnieni będziemy do przetwarzania Państwa danych do momentu cofnięcia zgody, jej ograniczenia lub innych czynności, które mogą taką zgodę ograniczyć.
W przypadku niezbędności określonych danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas niezbędny do do jej zawarcia i wykonania. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes administratora, będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu istnienia tego interesu, czyli np. przez czas niezbędny do przeprowadzenia czynności w zakresie przeprowadzenia kontroli zastosowanych przez nas rozwiązań, w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych.
Ponad powyższe, Państwa dane przetwarzane mogą być przez czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. w zakresie obowiązku archiwizacji dokumentów.

6) Powierzenie danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzać również nasi partnerzy, jeśli wyrażą im Państwo na to zgodę lub jeżeli jest to niezbędne do realizacji zawartej z nami umowy. Państwa dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych w umowie o powierzeniu danych osobowych.

Przekazywanie danych ma miejsce np. w przypadku współpracy z naszymi partnerami takimi jak podmioty zajmujące się: dostarczaniem przesyłek, marketingiem internetowym, podmioty zajmujące się dostarczaniem usług informatycznych, w tym usługi kont pocztowych, serwerów, czy systemów zabezpieczeń. Celem przekazywania Państwa danych tego rodzaju podmiotom, jest realizacja zawartej z nami umowy, podniesienie jakości świadczonych przez nas usług, zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych, czy też możliwość dostosowania naszej oferty do Państwa osobistych preferencji. Podmiot, któremu dane przekazano, ma obowiązek zachowania najwyższej staranności, w tym wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. Państwa dane mogą być też przekazywane organom publicznym, pod warunkiem, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa dają im takie uprawnienie i przedstawią stosowne żądanie.


II. Uprawnienia Klientów naszego sklepu i użytkowników witryny www.tkanstyl-pasmanteria.pl

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, i postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), posiadają Państwo poniżej przedstawione uprawnienia.

1) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych, mogą Państwo taką zgodę cofnąć.
2) Mają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych nam danych osobowych, uprawnienie do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe uprawnienia zachowują Państwo również w przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane w sposób prawidłowy tj. zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.


III. Pliki cookies

1) Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowane są na urządzeniu osoby korzystającej z witryny naszego sklepu internetowego (np. komputer, laptop, smartfon, tablet). Administrator sklepu internetowego www.tkanstyl-pasmanteria.pl jest podmiotem, który zamieszcza na Państwa urządzeniu pliki cookies. Poza Administratorem (właścicielem naszego sklepu internetowego) pliki cookies mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami partnerów (np. Facebook).

2) Cel zbierania i przechowywania plików cookies

Pliki cookies służą usprawnieniu i uproszczeniu korzystania z naszej witryny, najczęściej używane są do: umożliwienia identyfikacji użytkownika jako zalogowanego; autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania; umożliwienia automatycznego zalogowania do serwisu; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; pokazywania użytkownikowi, że jest zalogowany na naszej stronie internetowej; zapamiętania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania; zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego; monitoringu dostępności towarów; umożliwienia ustawiania funkcji i usług w serwisie; wyświetlania ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym; dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkownika; utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu) dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykorzystania narzędzia do komunikacji i płatności internetowych; integracji z portalem społecznościowym; wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej; udostępnienia Państwu informacji o usługach, produktach i funkcjach.

3) Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na to, by pliki cookies były domyślnie zapisywane na dysku urządzenia, z którego Państwo korzystacie, mogą Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by zablokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies lub informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Uprzejmie informujemy, że wyłączenie plików cookies w Państwa przeglądarce, może spowodować, że niektóre funkcje oferowane przez naszą witrynę (sklep internetowy) mogą nie działać, bądź działać nieprawidłowo.



Wszelkie materiały graficzne dostępne na stronie stanowią wyłączną własność właściciela niniejszego sklepu i jego partnerów biznesowych. Materiały te chronione są prawem autorskim. Kopiowanie bez zgody właściciela materiałów jest surowo zabronione.